โรงแรมดิอิมพีเรียล โคราช เข้าพบ คณะวิศวกรรมฯ มทร.อีสาน เตรียมร่วมมือกัน พร้อมส่ง นศ. ไปฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการในอนาคต

วันที่ 19 กรกฎาคม 25 […]