สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยฯ มทร.อีสาน บริการส่งเสริมความรู้การสร้างฝายชะลอน้ำแก่เยาวชน

สาขาวิชาชีววิทยาประย […]

นักวิจัย มทร.อีสาน นำเสนอโครงการมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ต่อ สกสว. งานนี้ได้รับการชื่นชม ให้เป็นต้นแบบแก่ 13 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

วันที่ 15-17 กรกฎาคม […]