วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานในกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนาในงานพุทธประเพณี เข้าพรรษามหามงคล โดยมีพระมหาสมปอง ตาลปุตโต (ธรรมมะเดลิเวอรี่) แสดงพระธรรมเทศนา ซึ่งกิจกรรมวันนี้ผู้เข้าร่วมทำบุญและฟังธรรมเป็นจำนวนมาก ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

More from my site