วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา  มทร.อีสาน จัดโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดท่ามะยม ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี รศ.ดร.สนั่น การค้า รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ มทร.อีสาน เป็นประธานในโครงการ พร้อมทั้งเป็นผู้แทนบุคลากรและนักศึกษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าไตรจีวร และปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสร่วมกันหล่อเทียนพรรษาอีกด้วย โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกคนยังได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาวัด ในการร่วมกันล้างจานและทำความสะอาดภายในบริเวณวัดอีกด้วย ทั้งนี้มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 300 คน

More from my site