วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “อุดมศึกษาไทยกับการเปลี่ยนไปของกระทรวง” ในงานการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ประจำปี 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ซึ่งมี ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมเสวนา และมี รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ขอบคุณข่าว/ภาพ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

More from my site