วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เข้าเยี่ยมชมบูธผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ มทร.อีสาน ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

More from my site