อธิการบดี มทร.อีสาน ร่วมเสวนาหัวข้อ “อุดมศึกษาไทยกับการเปลี่ยนไปของกระทรวง” พร้อมแนะให้ทุกสถาบันรีบปรับตัวให้ทันกับโลกดิจิทัล

วันที่ 12 กรกฎาคม 25 […]