วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล ผู้ช่วยอธิการบดี บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา นำทีมนักศึกษา มทร.อีสาน ประกอบด้วย นักดนตรีวงออร์เคสตรา และนักแสดงจากชมรมพื้นถิ่นอีสาน ซึ่งจัดการแสดงร่วมกันในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)2562” ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยในงานนี้ มทร.อีสาน ได้ประสานงานเครือข่ายมทร. ได้แก่ มทร.ล้านนา มทร.สุวรรณภูมิ และ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภูมิภาค ในงานดังกล่าวอีกด้วย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน และ ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภา มทร.อีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี และคณะผู้บริหาร ร่วมรับชมและให้กำลังใจเหล่านักแสดงตลอดการจัดงาน