นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในงานแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ ครั้งที่ 28

ภาค 5 นครราชสีมา

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาเมคคาทรอนิคส์

อาจารย์ควบคุม 1.อาจารย์เด่น คอกพิมาย  2.อาจารย์กฤษฎา ทาสันเทียะ

นักศึกษา 1. นางสาวรชนิกร มณฑาทอง 2.นายสรศักดิ์ แก้วแสน

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

รางวัลหุ่นยนต์​เคลื่อนที่​

อาจารย์​ควบคุม 1.อาจารย์กฤษฎา ทาสันเทียะ

นักศึกษา 1.นายกริชเพชร​ กล่ำมะรัตน์​ 2.นายวันชัย​ ขุมทอง​

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

สาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

อาจารย์ควบคุม 1.อาจารย์เด่น คอกพิมาย 2.อาจารย์กฤษฎา ทาสันเทียะ

นักศึกษา 1.นายภูธเนศ ดุงโคกกรวด 2.นายภาณุวัฒน์ ยะหัตตะ

และ

สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น

นายนครินทร์ ประวันนา ได้อันดับที่ 2

ภาค 6 ขอนแก่น

างวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง

สาขาเมคคาทรอนิกส์

อาจารย์ควบคุม 1.อาจารย์เอกบดี เมืองกลาง

นักศึกษา 1.นายณัฐวุฒิ พลชลี  2.นายปิยวัฒน์ เลิศแสงธรรม

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญเงิน

สาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

อาจารย์ควบคุม 1.อาจารย์เอกบดี เมืองกลาง

นักศึกษา 1.นายภาณุพงศ์ บุญศัทธา  2.นายวิศรุต คำพิมาย

ภาค 7 อุบลราชธานี

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง

สาขาเมคคาทรอนิคส์

อาจารย์​ควบคุม 1.อาจารย์เกษม พรมรินทร์

นักศึกษา 1.น.ส แพรวา สุนทรวีราทักษ์  2.นายณัฐภัทร แก้ววิจิตร

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง

สาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

อาจารย์​ควบคุม​ 1.อาจารย์เกษม พรมรินทร์

นักศึกษา 1.นิติธร งอสอน  2.วิศรุต คมพรมราช