วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  ผศ.ผุสดี นิลสมัคร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะทำงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 33 ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิพักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมร่วมโดยราชเลขานุการในพระองค์ ผู้แทนกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ทหาร-ตำรวจถวายความปลอดภัย และผู้แทน มทร. ทั้ง 8 แห่ง เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ หลักปฏิบัติตามราชประเพณีนิยม ข้อกำหนด รวมถึงข้อปฏิบัติการถวายความปลอดภัย เพื่อเตรียมพร้อมในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม นี้

ในการนี้ ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย “ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่จะจัดขึ้น ณ มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ระหว่าง ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม นี้ด้วย

More from my site