มทร.อีสาน ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 33

วันที่ 9 กรกฎาคม 256 […]

ทีมนักวิจัย มทร.อีสาน เข้าร่วมเสนอความก้าวหน้าระยะ 10 เดือน โครงการพัฒนาคุณค่าผลิตภัณฑ์ OTOP โคราช พร้อมนำผลิตภัณฑ์งานวิจัยของ มทร.อีสานร่วมจัดแสดงในงาน

วันที่ 8 – 9 ก […]