คณบดีวิศวะฯ ลุยเอง! นำอาจารย์เครื่องกล ดูงานระบบรางที่ญี่ปุ่น เก็บข้อมูลมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนระบบราง มทร.อีสาน

วันที่ 6 – 12 […]

ศูนย์ศึกษานานาชาติ มทร.อีสาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา เตรียมพร้อมยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา มทร.อีสาน ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา

วันที่ 8 – 9 ก […]