วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มรภ.นม. ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกิจการสภา มทร.อีสาน ในการประชุมหารือเตรียมความพร้อมทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้ง 2 สถาบัน โดยมีประเด็นหลัก ดังนี้  1. การบริการวิชาการร่วมกัน  2. การจัดทำหลักสูตร และการเรียนการสอนร่วมกัน  3. การใช้ทรัพยากรอื่นๆ ร่วมกัน เช่น การใช้พื้นที่ การจัดประชุมวิชาการ 4. การประชุมสภามหาวิทยาลัยร่วมกัน 5. การจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน ซึ่งการทำความร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่าย จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ได้เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มีความสัมพันธ์กันมายาวนานกว่า 60 ปี  แต่สิ่งที่ยังไม่เคยได้พูดคุยกันเลย คือ เรื่องของภารกิจที่ทั้ง 2 มหาวิทยัลยจะทำร่วมกัน โดยเฉพาะภารกิจหลักของการบริหารประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานวิจัยงานบริการวิชาการ หรือเรื่องอื่นๆ ทั้งๆ ที่ทั้ง 2 แห่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเด่นต่างกัน ฝั่งหนึ่งด้านเทคโนโลยี อีกฝั่งเป็นด้านสังคมศาสตร์ อีกทั้งแต่ละแห่งก็มีบุคลากรที่มีคุณภาพจำนวนมาก หากทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกันส่งเสริมบุคลากรให้มีการวิจัยเชิงบูรณาการ มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน และมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน น่าจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติได้อย่างมาก”

“พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยรวมแล้วมีความคล้ายคลึงกัน ฉะนั้นภารกิจของมหาวิทยาลัยจึงมีความใกล้เคียงกันด้วย ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่ทั้ง 2 แห่ง จะได้ร่วมมือกันเพื่อพัฒนางานวิชาการต่างๆ บริการประชาชน โดยจะมีการหารืออีกครั้งเพื่อทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาในเร็วๆ นี้  ซึ่งในระหว่างนี้ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาจะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่ทั้ง 2 สถาบัน จะดำเนินการร่วมกันก่อนทำความร่วมมือต่อไป โดยการหารือในวันนี้มีในส่วนที่จะทำให้เห็นเป็นรูปธรรมได้มากขึ้น คือ เรื่องการทำถนน ที่ทางเทศบาลนครได้ให้ความสนใจในการทำถนนตรงบริเวณรั้วกั้นระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาให้สามารถทะลุไปถึงวัดศาลาลอยได้ เพื่อลดการจราจรแออัดบริเวณแยกประตูน้ำ ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายรับพิจารณาแล้วและจะมีการหารือร่วมกันกับทางเทศบาลนครอีกครั้ง นอกจากนี้หากทั้ง 2 สถาบันได้ร่วมมือกันแล้ว จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทั้งอาจารย์และนักศึกษาในเชิงวิชาการร่วมกัน ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดการยกระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยเผยแพร่ให้แก่ประชาชนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย” ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มรภ.นม. กล่าวปิดท้าย

More from my site