วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายวีรเดช เหลืองทองใบ นักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ได้รับรางวัลที่ 3 สาขาเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5 สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

More from my site