วันที่ 6 กรกฏาคม 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ จัดโครงการอบรมเรียนรู้ โครงการพระราชดำริฯ การทำเกษตรแบบพอเพียงและการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร. อีสาน โดยมีนายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้นำในการร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ปลูกต้นไม้ กำจัดศรัตูรพืช ทาสีรั้ว และทำความสะอาดบริเวณหอประชุมฯ ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ จำนวนกว่า 400 คน ร่วมทำกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ข่าว/ภาพ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน /เรียบเรียง
Cr.ภาพบางส่วนจาก Aum Patipan Suebmak

More from my site