วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในฐานะรองประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เฝ้าฯรับเสด็จและทูลเกล้าฯถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ในพิธีเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)2562” ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-14 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 – 21.00 น. (ศุกร์-เสาร์ เวลา 10.00- 22.00 น.) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการภายในงานดังกล่าวด้วย โดยได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่ได้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาร่วมจัดแสดง ซึ่งวันแรกของการเปิดงานได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก 

More from my site