มทร.อีสาน ร่วมพิธีเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)62” พร้อมนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยร่วมจัดแสดงภายในงาน

วันที่ 5 กรกฎาคม 256 […]