วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เข้าพบ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท CP ALL จำกัด เพื่อประชุมหารือการทำความร่วมมือทางวิชาการด้านระบบราง อุตสาหกรรมการบิน และธุรกิจค้าปลีก ระหว่างทั้ง 2 หน่วยงาน ณ ห้องประชุม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด อาคารสีบุญเรือง ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยการหารือในครั้งนี้ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้ให้ปรัชญาการศึกษาไว้ว่า “การศึกษาต้องเรียนรู้จากของจริง” ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีพลังนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

Cr . Facebook : Prin Nachaisit ภาพ/ข่าว
ประชาสัมพันธ์ฯ มทร.อีสาน เรียบเรียง

More from my site