อาจารย์ มทร.อีสาน ไปฝึกอบรมเทคโนโลยีการบินที่ไต้หวัน เตรียมนำมาใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 30 มิถ […]