วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผศ.ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดี ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ พงษ์กิจวิทูร ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการประชุมระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เพื่อนำไปใช้ในการประชุมมหาวิทยาลัย และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกิจการสภา มทร.อีสาน

More from my site