วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโยโลยีราชมงคลอีสาน จัดการประชุมเตรียมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มคณะกรรมการประสานงานบัณฑิต และพิธีการบัณฑิต โดย ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุมทางไกลร่วมกับคณะอนุกรรมการจาก มทร.อีสานวิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตขอนแก่น

ทั้งนี้ในการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียด แนวปฏิบัติ การนัดหมายสถานที่และเวลา อุปสรรคปัญหาปีที่ผ่านมา และกำหนดวันซ้อมย่อยให้แก่บัณฑิตแต่ละแห่งดังนี้ มทร.อีสาน นครราชสีมา วันที่ 3 สิงหาคม 2562 วิทยาเขตสุรินทร์และวิทยาเขตสกลนคร วันที่ 10 สิงหาคม 2562 และวิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 9 สิงหาคม 2562 จากนั้นซ้อมใหญ่ร่วมกัน ณ มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562

More from my site