สถาบันวิจัยฯ มทร.อีสาน จัดประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์โอทอปโคราช พร้อมทนำภาคีเครือข่ายโครงการร่วมหารือ

วันที่ 30 มิถุนายน 2 […]

คลินิกเทคโนโลยี มทร.อีสาน ลงพื้นที่บ้านใหม่ปฏิรูป ถ่ายเทคโนโลยีอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไหมอี่รี่ แก่คนในชุมชน

วันที่ 29 มิถุนายน 2 […]

ชาวบ้านหนองหลัก อ.ชุมพวง โคราช เฮ!! คลินิกเทคโนโลยี มทร.อีสาน ลงพื้นที่ให้บริการข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 26 มิถุนายน 2 […]