มทร.อีสาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีเปิดโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”บริเวณถนนสุรนารายณ์

วันที่ 28 กรกฎาคม 25 […]

มทร.อีสาน ร่วมเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มทร. ครั้งที่ 11 และ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มทร. ครั้งที่ 10 ที่เชียงใหม่

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม […]

สผ. ตื่นตา นำกลุ่มพัฒนาเมืองเก่าทั่วอีสาน ชมต้นแบบรวมภาคีขับเคลื่อนทางศิลปะและวัฒนธรรม ชุมชนพิมาย

หลังจากที่นักวิจัย ม […]