วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินการต้อนรับศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) นำโดย นายกั๋วเสียง จ้าว ผู้อำนวยการศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการมาร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือการเป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในจังหวัดนครรราชสีมา โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่สนใจสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีนได้เข้าร่วมสมัครสอบ ซึ่งจะมีการจัดสอบวัดระดับภาษาจีนจำนวนทั้งสิ้น 6 ระดับ โดยเริ่มจากระดับ HSK 1 – HSK 6 ทั้งนี้จะมีการเปิดศูนย์สอบวัดระดับอย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้

More from my site