มทร.อีสาน จับมือ ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) เตรียมตั้งศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน ที่แรกในโคราช พร้อมเปิดเร็วๆ นี้

วันที่ 25 มิถุนายน 2 […]