วันที่ 21 มิถุนายน 2562 มทร.อีสาน นครราชสีมา เปิดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร35) มทร.อีสาน ซึ่งมีนักเรียนจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมรับรายงานจำนวนกว่า 400 คน โดยเป็นการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ของระดับ ป.ตรี และ ป.โท ทั้ง 4 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมถึงระดับ ปวส. วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ซึ่งบรรยากาศการรับรายงานตัวในรอบนี้มีนักเรียนมารายงานตัวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ มทร.อีสานได้เปิดให้มีการรายงานตัวไปแล้ว 1 รอบ ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาใหม่ที่มารายงานตัวประมาณ 2,500 คน ทำให้ มทร.อีสานตอนนี้มียอดนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2562 รวมกว่า 2,900 คน อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะใกล้ถึงกำหนดเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 24 มิ.ย. ที่จะถึงนี้แล้วแต่เนื่องจากยังมีนักเรียนบางส่วนที่มีความประสงค์จะเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอีกเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยจึงได้เปิดโอกาสให้มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบสุดท้ายในระหว่างวันที่ 19-23 มิ.ย. นี้ โดยคาดว่าจะมีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนอีกกว่า 300 คน

More from my site