วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล ผู้ช่วยอธิการบดี และ นางจันทนา เอี่ยมสว่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมรายการ “เช้านี้ที่โคราช” สถานีโทรทัศน์ KCTV เพื่อเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ซึ่งไฮไลท์การจัดงานในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 มีการร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง อันประกอบด้วย ประเทศจีน กัมพูชา เวียดนาม ลาว เมียนมา และ ไทย ณ เวทีลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงจะได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมชาวโคราช อาทิ การทอผ้าไหมและการทำหมี่ตะคุ อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบทอดมาแต่โบราณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานและร่วมรับชมการแสดงในวันและเวลาดังกล่าว