มทร.อีสานนำทีมเครือข่ายโลจิสติกส์ของมหา’ลัย จัดนิทรรศการในงานแสดงนิทรรศการแผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคม พร้อมร่วมรับฟังเสวนาการสร้างเมืองโคราชสู่การเป็นศูนย์กลาง “ท่าเรือบก (Dry Port)”

วันที่ 20 มิถุนายน 2 […]