วันที่ 19 มิ.ย. 62  นักศึกษาใหม่คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม และ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน นครราชสีมา เดินทางมารายงานตัวเข้าหอพักในมหาวิทยาลัย โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองมาร่วมส่งนักศึกษาเข้าหอพัก ซึ่งมีนักศึกษารุ่นพี่พร้อมใจกันมาให้การต้อนรับและช่วยน้องๆ ขนย้ายสัมภาระขึ้นหอพัก รวมถึงช่วยแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามระเบียบหอพักนักศึกษา  โดยบรรยากาศการรายงานตัวเข้าหอพักในวันนี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้การรายรายงานตัวเข้าหอพัก (รอบที่ 1) มีกำหนดระหว่างวันที่ 17 – 19 มิ.ย. 62  โดยวันที่ 17 มิ.ย. เป็นการรายงานตัวเข้าหอพักของนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และ นักศึกษาเก่าพักต่อทุกคน สำหรับวันที่ 18 มิ.ย. เป็นการรายงานตัวเข้าหอพักของนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และในวันที่ 19 มิ.ย. เป็นของนักศึกษาใหม่คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม และ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

More from my site