วันที่ 18 มิ.ย. 62  นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา เดินทางมารายงานตัวเข้าหอพักในมหาวิทยาลัย โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองมาร่วมส่งนักศึกษาเข้าหอพัก ซึ่งมีนักศึกษารุ่นพี่จากทั้งสองคณะพร้อมใจกันมาให้การต้อนรับและช่วยน้องๆ ขนย้ายสัมภาระขึ้นหอพัก โดยบรรยากาศการรายงานตัวเข้าหอพักในวันนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน เนื่องจากคณะบริหารธุรกิจ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นสองคณะที่ได้รับความนิยมในการสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นอย่างมาก จึงทำให้มีนักศึกษาใหม่ที่เดินทางมารายงานตัวเข้าหอพักในหาวิทยาลัยในวันนี้คับคั่งมากกว่าวันอื่นๆ

ทั้งนี้การรายรายงานตัวเข้าหอพัก (รอบที่ 1) มีกำหนดระหว่างวันที่ 17 – 19 มิ.ย. 62  โดยวันที่ 17 มิ.ย. เป็นการรายงานตัวเข้าหอพักของนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และ นักศึกษาเก่าพักต่อทุกคน สำหรับวันที่ 18 มิ.ย. เป็นการรายงานตัวเข้าหอพักของนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และในวันที่ 19 มิ.ย. เป็นของนักศึกษาใหม่คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม และ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ