วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายอิทธิพล มะเสน เจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรม มทร.อีสาน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเททองนำฤกษ์ พระชัยเมืองนครราชสีมา รุ่น ฉลองจังหวัดนครราชสีมาครบรอบ 345 ปี ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีข้าราชการ พุทธศาสนิกชน ประชาชนในจังหวัดเข้าร่วมในพิธีอย่างเนืองแน่น

ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดจัดสร้าง “พระชัยเมืองนครราชสีมา” รุ่น ฉลองจังหวัดนครราชสีมาครบรอบ 345 ปี เพื่อหารายได้ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณะ ศาลหลักเมืองจังหวัดนครราชสีมา และใช้จ่ายในกิจการสาธารณประโยชน์และการกุศล

More from my site