วันที่ 17 มิ.ย. 62  นักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา เดินทางมารายงานตัวเข้าหอพักในมหาวิทยาลัย โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองมาร่วมส่งนักศึกษาเข้าหอพัก นอกจากนี้มีนักศึกษารุ่นพี่จากคณะวิทยาศาสตร์ฯพร้อมใจกันมาต้อนรับและช่วยน้องๆ ขนย้ายสัมภาระขึ้นหอพัก ซึ่งบรรยากาศการรายงานตัวเข้าหอพัก (รอบที่ 1) ในวันแรกนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นระเบียบเรียบร้อย

ทั้งนี้การรายรายงานตัวเข้าหอพัก (รอบที่ 1) มีกำหนดระหว่างวันที่ 17 – 19 มิ.ย. 62  โดยวันที่ 17 มิ.ย. เป็นการรายงานตัวเข้าหอพักของนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และ นักศึกษาเก่าพักต่อทุกคน สำหรับวันที่ 18 มิ.ย. เป็นการรายงานตัวเข้าหอพักของนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และในวันที่ 19 มิ.ย. เป็นของนักศึกษาใหม่คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม และ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

More from my site