มทร.อีสาน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สนับสนุนให้อาจารย์ในมหา’ลัยทำผลงาน เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น พร้อมผลักดันบุคลากรและสถาบันให้ก้าวสู่ชั้นนำระดับนานาชาติ

วันที่ 15 – 16 มิถุน […]