ทีมสถาบันวิจัยฯ มทร.อีสาน นม. ลงพื้นที่ วิทยาเขตสกลนคร ติดตามการดำเนินงาน พร้อมรับฟังปัญหา เตรียมนำข้อมูลมาแก้ไขต่อไป

วันที่ 11 มิถุนายน 2 […]