สวพ. มทร.อีสาน เข้าศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 4- 5 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้ […]