ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. ลงพื้นที่อบรมกิจกรรม Thailand and ASEAN MICE Venue Standard จังหวัดนครราชสีมา และเลือกใช้โรงแรมเมาท์เท็น ครีก กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเด้นซ์ ห้องประชุม The Peak ซึ่งได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ปี 2019  – 2021 ในการจัดกิจกรรม

ทั้งนี้ นางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสากรรมไมซ์ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน  โดยได้รับเกียรติจาก นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมเปิดงานดังกล่าวฯ พร้อมทั้งมีสถานประกอบการ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการ เพื่อยกระดับและส่งเสริมสถานประกอบการทั่วทุกแห่งให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับสำหรับการงานทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

More from my site