มทร.อีสาน เข้าร่วม อบรมในงาน Thailand and ASEAN MICE Venue Standard จังหวัดนครราชสีมา เร่งเตรียมมหาวิทยาลัยให้พร้อมในการรองรับการจัดงานทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตส […]