วันที่ 3 มิถุนายน 2562 มทร.อีสานได้รับมอบหมายจาก จังหวัดนครราชสีมาให้ออกแบบและควบคุมการแปรอักษร ในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ลานหน้าศาลากลาง โดยมีนายปริญญา สอนสำแดง นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน นำทีมดำเนินการร่วมกับสำนักงานจังหวัด ป้องกันจังหวัด และโรงเรียนกีฬานครราชสีมา

 โดยใน 19.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานในพิธี ได้ถวายเครื่องราชสักการะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา ที่ปรึกษา มทร.อีสาน เป็นตัวแทนอธิการบดี วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน พร้อมตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีและร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน

More from my site