วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.อีสาน เป็นผู้แทนอธิการดีเข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลดนตรีและการแข่งขันกีตาร์นานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 และร่วมชมคอนเสิร์ตบทเพลงร่วมสมัย “กบกินตะเว็น เพ็ญแขใสส่อง” ซึ่งเป็นการบรรเลงร่วมกันครั้งแรกระหว่างนักกีตาร์ระดับโลก วงมโหรีโคราช วงมโหรีอีสาน มทร.อีสาน และออร์เคสตร้า มทร.อีสาน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นหน่วยงานหลักในการร่วมจัดงานครั้งนี้ด้วย โดยในพิธีเปิดครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้กิจกรรมที่สำคัญในงาน ได้แก่ การแข่งขันกีตาร์ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานเทศกาลดนตรีและการแข่งขันกีตาร์ระดับนานาชาตินี้ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทักษะทางดนตรีของเยาวชนและยกระดับศักยภาพด้านดนตรีซึ่งเป็นมิติสำคัญของการขับเคลื่อนโคราชเมืองศิลปะ

More from my site