วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 15.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เปิดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร35) มทร.อีสาน ซึ่งมีนักเรียนจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมรับรายงานตัวอย่างเนืองแน่น

สำหรับวันแรกเป็นการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มียอดนักศึกษามารายงานตัวจำนวนกว่า 520 คน วันที่สองได้ยอดกว่า 860 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาที่มารายงานตัวเข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจ และสายบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ส่วนวันสุดท้ายยอดนักศึกษาที่มารายงานตัวพุ่งไปถึงกว่า 1,120 คน โดยเป็นการรายงานตัวของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสายช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ทั้งนี้ภาพรวมการรับรายงานตัวทั้งสามวันได้ยอดอยู่ที่ประมาณ 2,500 คน ซึ่งบรรยากาศการรับรายงานตัวในปีนี้ยังคงคึกคักเหมือนเช่นเคย แม้ว่าจะมีบางรายที่สละสิทธ์ไม่ได้มารายงานตัวในรอบนี้ ซึ่งคิดเป็น 1 : 100 ของจำนวนผู้สมัครเท่านั้น อย่างไรก็ตามผลที่ได้นับว่าเป็นไปตามเป้าที่มหาวิทยาลัยคาดการณ์ไว้

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่