วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มทร.อีสาน ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงาน ครั้งที่ 5/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันที่ 29 พฤศจิกายน – วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา                 

More from my site