วันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกว่า 1,000 คน พร้อมใจกันเดินทางไปเข้าร่วมลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904  ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมทั้งรับมอบสิ่งของพระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2562 นี้

สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปลงทะเบียนดังกล่าว โดยจัดรถบริการรับ-ส่งตลอดระยะเวลา 3 วัน ซึ่งในวันแรกที่เปิดรับสมัครนั้นยอดผู้สมัครจากมหาวิทยาลัยพุ่งไปกว่า 300 คน สำหรับยอดผู้สมัครวันที่สองประมาณ 350 คน และวันสุดท้ายอีกกว่า 400 คน โดยบรรยากาศการไปลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทานในแต่ละวันมีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะมีสภาพอากาศร้อนจัดในทุกวันแต่ทุกคนก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและอยู่รอจนกระทั่งสามารถดำเนินการลงทะเบียนจนเสร็จสิ้นทุกขั้นตอน

More from my site