วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.อีสาน เป็นผู้แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี  โดยนำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและจัดการแสดงเข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการแสดงประกอบด้วย การแสดงจากชมรมดนตรีพื้นถิ่นอีสาน ชุดอาศิรนาฏกรรมอีสาน นาฏราชสีมาและฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์ และ การแสดงดนตรีจากนักศึกษาชมรมดนตรีสากล มทร.อีสาน