วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กว่า 300 คน พร้อมใจกันเดินทางไปเข้าร่วมลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904  ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทานพร้อมทั้งรับมอบสิ่งของพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2562 นี้

สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่คาดการณ์ว่าจะมีผู้สมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทานมากถึง 1,000 คนนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้เตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปลงทะเบียนดังกล่าว โดยจัดรถบริการรับ-ส่งตลอดระยะเวลา 3 วัน ซึ่งในวันแรกที่เปิดรับสมัครนั้นยอดผู้สมัครจากมหาวิทยาลัยพุ่งไปกว่า 300 คน และถึงแม้ว่ายังมีบางรายติดที่ภารกิจไม่สามารถไปเข้าร่วมลงทะเบียนได้ในวันแรกแต่ด้วยความตั้งใจจริงและพร้อมที่จะเป็นจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ยังได้แจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการรถรับ-ส่งของทางมหาวิทยาลัยเพื่อเดินทางไปลงทะเบียนในวันที่ 29 และ 30 อย่างต่อเนื่อง โดยบรรยากาศการไปลงทะเบียนในวันนี้มีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะมีสภาพอากาศร้อนในช่วงเช้าและมีฝนตกในช่วงบ่ายแต่ทุกคนก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและอยู่รอจนกระทั่งสามารถดำเนินการลงทะเบียนจนเสร็จสิ้นทุกขั้นตอน

More from my site