วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งมีกำหนดรับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทานพร้อมทั้งรับมอบสิ่งของพระราชทาน ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

More from my site