วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช และ ชมรมพุทธประเพณีศรีย่าโม เปิดงานวิสาขปุณณมี “ย้อนรอยพุทธภูมิ อัศจรรย์ดินแดนพระศาสดา” โดยในพิธีเปิดได้รับเมตตาจากพระราชสีหสมาจารมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานคณะสงฆ์ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของงาน คุณปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดงาน

นอกจากนี้ประธานในพิธีได้นำผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และชระชาชนผู้สนใจ เข้าชมนิทรรศการย้อนรอยพุทธภูมิ เวียนเทียนเสริมบารมี และร่วมบุญไทยธรรมทอดผ้าป่า 9 วัด โดยกิจกรรมงานวิสาขปุณณมี “ย้อนรอยพุทธภูมิ อัศจรรย์ดินแดนพระศาสดา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤษภาคม 2562 ณ ลานชั้น G Gate 1 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

ศูนย์วัฒนธรรม มทร.อีสาน /ข่าว
ประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน /เรียบเรียง-ภาพ

More from my site