ผู้นำสถาบันวิจัยฯ มทร.อีสาน โคราช นำทีมเยือน วข.สุรินทร์ เร่งติดตามการทำงาน พร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญต่างชาติให้ความรู้แก่นักวิจัยในพื้นที่

วันที่ 14 พฤษภาคม 25 […]

คลินิกเทคโนโลยี มทร.อีสาน ลงพื้นที่ ต.โนนรัง อ.ชุมพวง นครราชสีมา ลุยให้คำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ชุมชน

วันที่ 14 พฤษภาคม 25 […]