วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ  ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน  ได้เดินทางเยือนบริษัท ตรี เภียบ กรุ๊ป จำกัด โดยมี ออกญา ดร.ตรี เภียบ ให้การต้อนรับและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาบุคลากรระดับอาชีวศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณี การฝึกประสบการณ์และฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของทาง มทร.อีสาน ในการขยายความสัมพันธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับอาชีวศึกษาและงานสหกิจศึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียน

More from my site