นักวิจัย มทร.อีสาน ลงพื้นที่ อ.คง เร่งพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์โดยการจัดการห่วงโซ่คุณค่า เสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP โคราช

วันที่ 7 พฤษภาคม 256 […]

คณะบริหารฯ มทร.อีสาน จับมือ 25 สถานประกอบการ ตั้งศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ เน้นช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองโคราช พร้อมโชว์ผลโพลแรก “โคราชเมืองแห่งอนาคต”

วันที่ 14 พ.ค. 62&nb […]

มทร.อีสาน ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาบุคลากรระดับอาชีวศึกษาและงานสหกิจศึกษากับกลุ่มบริษัทชั้นนำของราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 11 พฤษภาคม 25 […]