วันที่ 7 พ.ค. 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1,200,000 บาท ซึ่งเป็นเงินรายได้ จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาล้ย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

More from my site